7/2016 HÍRLEVÉL

Kedves Kolléga!

Az Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft. hírlevelében a következõ témákkal ismerkedhet meg:

 

 1. GINOP-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

A Széchenyi 2020 keretében munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek konzorciális együttmûködés keretében 2016. október 3-i benyújtási határidõvel pályázhatnak összesen 2 milliárd forint támogatásra. A pályázati célok megvalósulására az elbírálást és szerzõdéskötést követõen, várhatóan 2017-ben és 2018 I. félévében kerül sor, érdemes lesz figyelemmel kísérni az érdekképviseleti szervezetek honlapjait.

 

 1. Megjelentek az új szakmai és vizsgakövetelmények!

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletet módosította a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet. Ennek megfelelõen a szeptember 20-án induló Emelõgép-ügyintézõ képzésünk óraszáma a negyedére csökken, az Ipari alpinista képzést pedig az eddigi 260 óra helyett 150 órában tervezzük.

A képzési idõ csökkenése mellett jelentõsen csökkentettük a képzési díjakat is.

További részletekrõl honlapunkon, illetve elérhetõségeinken tájékozódhat.

Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)

http://omkt.hu

 1. NE MARADJON LE! Hamarosan induló OKJ-S képzéseink!

Munkavédelmi technikus 2016. szeptember 16.

Tûzvédelmi elõadó: 2016. szeptember 14. (Budapesten)

 1. szeptember 12. (Sopron)

Tûzvédelmi fõelõadó: 2016. szeptember 23.

Emelõgép ügyintézõ: 2016. szeptember 20.

Ipari alpinista: folyamatos

Érdeklõdni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet:

Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)

http://omkt.bme.hu/cimlap/kepzesek

 

Továbbképzések:

Munkavédelmi képviselõ Miskolc: 2016. szeptember 21-22.

Munkavédelmi képviselõ Budapest: 2016. szeptember 27-28.

Munkavédelmi képviselõ Gödöllõ: 2016. október 26.

Építõipari biztonsági és egészségvédelmi koordinátor: 2016. október

Érdeklõdni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet:

Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739) http://omkt.hu

 

 1. Munkavédelmi szakmérnök/szakember képzés szeptembertõl

Már lehet jelentkezni a BME szeptembertõl induló munkavédelmi szakirányú továbbképzéseire.

A havi összevonásos (képzési napok: általában havonta egy alkalommal, hétfõtõl csütörtökig) képzésünk 2016. szeptember 19-én indul.

Hétvégi képzésünk (általában kéthetenként péntek 12-18 óráig, szombaton 8-17 óráig) 2016. szeptember 16-án kezdõdik.

Bõvebb információ: mtk.bme.hu 

 

 1. Lean folyamatfejlesztõ szakirányú továbbképzések a BME-n

Szeptember16-án ismét indulnak a Mûegyetem igen sikeres lean folyamatfejlesztõ szakmérnök és lean folyamatfejlesztõ specialista szakirányú továbbképzései. Képzési napok: péntek (déltõl) és szombat egész nap, általában kéthetenként.

Bõvebb információ: lean.bme.hu

 

Üdvözlettel:

OMKT Kft.

Tel.: (1) 463 1192…

6/2016 hírlevél

Kedves Kolléga!

Az Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft. hírlevelében a következõ témákkal ismerkedhet meg:

 

 1. Figyelem! Módosították a munkavédelmi törvényt!

Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LXXIX. törvény lényeges kérdésekben módosította a munkavédelmi törvényt. A változások hamarosan, július 8-án hatályba lépnek.

A legfontosabb változások (nem teljeskörû felsorolás):

–          Módosulnak az Mvt. 40. § (2) bekezdésében írt összehangolási kötelezettség teljesítéséért felelõsök.

–          A veszélyforrások esetén a hatásos védelmet elsõsorban zárt technológia, ha ez nem oldható meg, akkor kollektív védelemmel, szervezési intézkedések, egyéni védõeszközök – szükség szerinti együttes – alkalmazásával kell megvalósítani.

–          Valamennyi munkabaleset kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenység! A súlyos munkabaleset kivizsgálásában a foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak részt kell vennie.

–          Amennyiben a munkavállalók létszáma eléri a 20 fõt, kötelezõ munkavédelmi képviselõ választást tartani.

–          Magánszeméllyel szemben is kiszabható közigazgatási bírság, pl. ellenõrzési kötelezettsége elmulasztása; munkabaleset kivizsgálásának elmulasztása, vagy a valódi ok eltitkolása; munkavédelmi képviselõ akadályozása a számára biztosított jogok gyakorlásában.

A módosítás teljes szövege a Magyar Közlöny 90. számában olvasható el (magyakozlony.hu).

 

 1. Változások a szakképzésben (negyedére csökkenhet pl. az Emelõgép-ügyintézõ szakma képzési ideje)

Jelenleg még csak az érintett szakmák képzési idejének változása ismert, a változások további részleteirõl az új szakmai és vizsgakövetelmények megjelenése után adunk tájékoztatást.

Néhány példa az Országos Képzési Jegyzékben szeptember 1-jét követõen módosuló szakmák közül:

Szakképesítés megnevezése Elõírt minimális képzési idõ
2016. szeptember 1-je elõtt 2016. szeptember 1-je után
Emelõgép-ügyintézõ 320 óra 80 óra
Ipari alpinista 260 óra 150 óra
Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje (a szakmairány megjelölésével pl: Emelõgép kezelõ, targoncavezetõ stb.) 90 óra 60 óra

(A 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni.)

 

 1. Hamarosan induló OKJ-S képzéseink!

BUDAPESTEN:

Munkavédelmi technikus: 2016. szeptember 16.

Tûzvédelmi elõadó: 2016. szeptember 14.

Tûzvédelmi fõelõadó: 2016. szeptember 23.

Emelõgép ügyintézõ: 2016. szeptember 20.

Emelõgépkezelõ: folyamatos

Ipari alpinista: folyamatos

 

SOPRONBAN:

Tûzvédelmi elõadó: 2016. szeptember 12.

Érdeklõdni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet:

Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)

http://omkt.bme.hu/cimlap/kepzesek

 

 1. Építõipari biztonsági és egészségvédelmi koordinátor képzés munkavédelmi szakemberek részére

A képzés célja: munkavédelmi szakképesítésre, illetve szakképzettségre épülõ speciális ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítása biztonsági és egészségvédelmi koordinátor a feladatok végrehajtásához a tervezési és kivitelezési munkák során.

A képzésben való részvétel feltétele:

 • Munkavédelmi szakképzettség, illetve szakképesítés

 

Képzési idõ: 40 óra, amely a vizsgát is tartalmazza.

A képzés várható indulása: 2016. október

Érdeklõdni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet:

Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)

http://omkt.bme.hu/cimlap/kepzesek 

 1. Munkavédelmi szakmérnök/szakember képzés szeptembertõl

Már lehet jelentkezni a BME szeptembertõl induló munkavédelmi szakirányú továbbképzéseire.…

5/2016 hírlevél

 

Kedves Kolléga!

Az Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft. hírlevelében a következõ témákkal ismerkedhet meg:

 

1. Az Országgyülés elõtt a munkavédelmi törvényt módosító törvényjavaslat

T/10720 számon benyújtotta a nemzetgazdasági miniszter az egyes foglalkoztatási törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely – többek között – tartalmazza a munkavédelmi törvény módosítását is. Ha elfogadja az országgyûlés a törvényt, megváltoznak pl. az összehangolási kötelezettség, valamint a munkavédelmi érdekképviselet egyes szabályai is.

 

2. Az I. negyedéves munkavédelmi hatósági ellenõrzések tapasztalatai

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Fõosztálya közzétette a 2016. I. negyedévében végzett hatósági ellenõrzések tapasztalatairól készített beszámoló jelentést. Elérhetõ: 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=516

 

3. Figyelem! Jelentõsen csökken néhány szakképesítés képzési ideje!

Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása alapján a szeptember 1-jét követõen induló több szakképzés képzési ideje megváltozott:

Pl.:

Szakképesítés megnevezése Elõírt képzési idõ (min. – max.)
2016. szeptember 1-je elõtt 2016. szeptember 1-je után
Emelõgép-ügyintézõ 320-480 óra 80-120 óra
Ipari alpinista 260-380 óra 150-180 óra
Építõ- és anyagmozgató gép kezelõje (a szakmairány megjelölésével pl: Emelõgép kezelõ, targoncavezetõ stb.) 90-140 60-90

(A 2016. augusztus 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzéseket a 2016. január 1-jén hatályos OKJ, továbbá a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint kerettantervek szerint kell befejezni.)

 

Hamarosan induló OKJ-S képzéseink!

BUDAPESTEN:

Munkavédelmi technikus: 2016. szeptember 16.

Tûzvédelmi elõadó: 2016. szeptember 14.

Tûzvédelmi fõelõadó: 2016. szeptember 23.

Emelõgép ügyintézõ: 2016. szeptember 20.

Emelõgépkezelõ: folyamatos

Ipari alpinista: folyamatos

 

SOPRONBAN:

Tûzvédelmi elõadó: 2016. szeptember 12.

Érdeklõdni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet:

Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)

http://omkt.bme.hu/cimlap/kepzesek

 

5. Munkavédelmi képviselõ képzéseink

június 15-16. Budapest

Jelentkezési lap

június 21-22. Kecskemét

Jelentkezési lap

Érdeklõdni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet:

Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739) http://omkt.hu

6. Építõipari biztonsági egészségvédelmi koordinátor képzés munkavédelmi szakemberek részére

A képzés célja: munkavédelmi szakképesítésre, illetve szakképzettségre épülõ speciális ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítása biztonsági és egészségvédelmi koordinátor a feladatok végrehajtásához a tervezési és kivitelezési munkák során.

A képzésben való részvétel feltétele:

•             Munkavédelmi szakképzettség, illetve szakképesítés

Képzési idõ: 40 óra, amely a vizsgát is tartalmazza.

A képzés várható indulása: 2016. október

Érdeklõdni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet:

Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560)

http://omkt.bme.hu/cimlap/kepzesek

 

7. Munkavédelmi szakmérnök/szakember képzés szeptembertõl

Már lehet jelentkezni a BME szeptembertõl induló munkavédelmi szakirányú továbbképzéseire. Az országban egyedülállóan nemcsak hétvégi képzési napokon, hanem hétköznapokon is tanulhat a Mûegyetemen a szakirányú továbbképzéseken. Szeptembertõl ismét indulnak a havi egy alkalommal, hétfõtõl csütörtökig tanuló csoportok.

2016/4. hírlevél

 

Kedves Kolléga!

Az Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft. hírlevelében a következõ témákkal ismerkedhet meg:

 

1. Megjelent a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet

Az új jogszabály május 6-án lép hatályba, és számos „érdekes” eltérést tartalmaz az eddigi szabályozáshoz (az ezzel egyidõben hatályát vesztõ a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelethez) képest.

A jogszabály változás lényegével, illetve az ezzel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókkal továbbképzésünk keretében is megismerkedhet:

http://omkt.hu/esem%C3%A9ny/munkavedelmi-tovabbkepzes-az-egyeni-vedoeszkozokkel-kapcsolatos-uj-eu-s-szabalyozasrol-es-a-munkaeszkozok-es-hasznalatuk-biztonsagi-es-egeszsegugyi-kovetelmenyeinek-uj-szabalyozasarol/?instance_id=62

 

2. VIZSGÁLATI SZEMPONTOK a fémfeldolgozási tevékenységek munkavédelmi

célvizsgálatához 2016.

A vizsgálati szempontok letölthetõk: http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=6722

 

3. Az NGM Munkafelügyeleti Fõosztályának tájékoztatása – a Munkavédelmi Bizottság 2016. március 23-i plenáris ülésérõl

A Munkavédelmi Bizottság napirendi pontjai:

1.       Tájékoztató a Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 2015. évi mûködésérõl.

2.       Tájékoztatás a távmunkát érintõ jogszabály módosítási javaslatról.

3.       A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek gyanújának bejelentésérõl és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása, új koncepciója.

4.       Tájékoztatás a munkabalesetben elhunytak emléknapja rendezvényeirõl.

5.       Egyebek.

Az ülésrõl bõvebben az alábbi link segítségével olvashat:

http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=6718

 

4. Megjelent az Egyesült Királyság új munkavédelmi stratégiája

Helping Great Britain work well – Segítjük Nagy-Britanniát jól dolgozni címmel megjelent az Egyesült Királyság új, 2016-os munkavédelmi stratégiája, mely 6 kiemelt, stratégiai témát helyez a fókuszba. Ezek:

–        A közös cselekvés, munkavédelmi aktivitás elõmozdítása Nagy-Britanniában.

–        Foglalkozási megbetegedések megelõzése: a foglalkozási eredetû betegségek költségkihatásaira figyelem felhívás.

–        A kockázatok helyes menedzselése: egyszerû és az üzleti növekedést elõsegítõ kockázatmenedzsment.

–        Egyszerû tanácsokkal a kkv szektor támogatása a munkavédelem területén.

–        Az új kockázatok elõre látása és kezelése.

–        A siker megosztása: Nagy-Britannia világszínvonalú munkavédelmi rendszerének bemutatása, megosztása.

A stratégia angol nyelven elérhetõ: http://www.hse.gov.uk/strategy/assets/docs/hse-helping-great-britain-work-well-strategy-2016.pdf

 

5. Közzétették a beszámolókat a munkavédelmi és a munkaügyi hatóság 2015. évi ellenõrzéseikrõl

A munkaügyi hatóság 17 375 munkáltatót ellenõrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 69%-nál tárt fel munkaügyi jogsértéseket.

A munkavédelmi ha

tóság ellenõrzési tervének megvalósulásáról szóló részletes jelentés elérhetõ:

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=502

6. Munkavédelmi továbbképzés az egyéni védõeszközökkel kapcsolatos új EU-s szabályzásról és a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek új szabályozásáról 

Tudjon meg mindent, amit az egyéni védõeszközökkel kapcsolatos új EU-s szabályozásról, illetve a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelettel kapcsolatos változásokról tudni kell!

2016. május 9-én továbbképzés keretében a legfrissebb információk szerint adunk tájékoztatást a témában.

Érdeklõdni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetõségeken lehet:

Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739) http://omkt.hu

http://omkt.hu/esem%C3%A9ny/munkavedelmi-tovabbkepzes-az-egyeni-vedoeszkozokkel-kapcsolatos-uj-eu-s-szabalyozasrol-es-a-munkaeszkozok-es-hasznalatuk-biztonsagi-es-egeszsegugyi-kovetelmenyeinek-uj-szabalyozasarol/?instance_id=62

 

7.

3/2016 hírlevél

Kedves Kolléga!

Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. hírlevelében a következő témákkal ismerkedhet meg:

 

 1. Miért lenne szükséges a munkavédelmi szaktudás és a jó munkavédelmi szakember?

Megjelentek a 2015. évi munkabaleseti statisztikai adatok. Ismét emelkedett (7,3%-kal!) a munkavédelmi hatósághoz bejelentett, 3 napon túli munkaképtelenséggel járó munkabalesetek száma, a halálos munkabalesetek száma pedig 7,7%-kal. A balesetek számának növekedése jelentős többletköltséggel jár a munkáltatók és a nemzetgazdaság számára.

A részletes statisztikai adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztályának honlapján találja:http://ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=223

 

 1. Munkavédelmi képviselő képzés Budapesten:

Március 2-3-án munkavédelmi képviselő képzést szervez az OMKT Kft. Budapesten, a BME területén.  A képzés kétnapos, azonban mód van az egyik napra is jelentkezni, ha a munkavédelmi képviselő számára csak az éves 8 órás képzés szükséges.

 

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet (a 2016. évi további TERVEZETT Munkavédelmi képviselő képzéseinkkel kapcsolatban is):

Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739)

 http://omkt.hu/esem%C3%A9ny/munkavedelmi-kepviselo-tovabbkepzes/?instance_id=52

 

 1. Mikor kell kullancsencephalitis ellen védőoltásban részesíteni a munkavállalót?

Többek között erre a kérdésre is választ ad az Országos Epidemiológiai Központ Epidemiológiai Információs Hetilapjának 1. különszáma, amelyben megjelent az OEK módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról. A hírlevél elérhetősége:http://www.oek.hu/oek.web?to=,2196,16&nid=444&pid=1&lang=hun

 

 1. Tűzvédelmi továbbképzési nap:
 2. április 5-én továbbképzésünk keretében megismerkedhet a tűzvédelmi jogszabályok 2015. végén, 2016. elején bekövetkezett változásaival, illetve válaszokat kaphat ezek gyakorlati életben való alkalmazására.

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: http://omkt.hu/

Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739)

 

 1. Még lehet jelentkezni az OMKT Kft. 2016 februárban és márciusban induló szakképzéseire:

Ipari alpinista: 2016. március 19.

Munkavédelmi technikus: 2016. február 19.

Tűzvédelmi előadó: 2016. február 25.

Tűzvédelmi főelőadó: 2016. február 5.

Emelőgép ügyintéző: 2016. március 11.

Emelőgépkezelő: folyamatos

 

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560) http://omkt.bme.hu/cimlap/kepzesek 

 

 1. Elindultak a munkavédelmi szakirányú továbbképzések a BME-n:

Még lehet csatlakozni a BME Munkavédelmi Továbbképző Központjának február 19-én indult munkavédelmi szakirányú továbbképzéseire. Képzési napok: kéthetenként péntek (12-től estig) és szombat egész nap. (Az ünnepnapok miatt a kéthetenkénti gyakoriságtól lehetséges eltérés.)

Bővebb információ és jelentkezés: mtk.bme.hu. Ügyintézőnk: Nagy Roberta 06-30-6398375

 

Üdvözlettel:

OMKT Kft.

Tel.: (1) 463 1192


Központi e-mail cím:

omkt@omkt.bme.hu

Egyéni védőeszközök új EU rendelete

Az e tárgykörben megjelent téves információk miatt tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat a valós helyzetről.

 

A 89/686/EGK irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok szükségessé tették a szabályozás felülvizsgálatát és továbbfejlesztését.

Annak érdekében, hogy az új szabályozás minden tagállamban azonos legyen, olyan jogalkotási eszköz vált szükségessé, amely biztosítja a követelmények egységes közvetítését. Ennek az EU rendeleti forma tesz eleget.

Az Európai Parlament álláspontja első olvasatban 2016. január 20-án került elfogadásra.

A további jogalkotási eljárás: Az Európai Parlament felkérése az Európai Bizottsághoz (jogszabályjavaslatokat dolgoz ki), hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni. Az Európai Parlament álláspontját továbbítja az Európai Unió Tanácsának (uniós jogszabályokat fogad el) és az Európai Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Ha az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlament álláspontjával egyetért, a javasolt jogszabályt az Európai Parlament álláspontjának megfelelő szövegezéssel elfogadottnak kell tekinteni.

 

Az Európai Unió az egyéni védőeszközökről szóló – elfogadás előtt álló – új rendelete közvetlenül alkalmazandó az uniós országokban. Noha a rendelettel érintettek megkezdhetik a felkészülést a feladataik ellátására, ajánlott, hogy hitelt érdemlő információk alapján kövessék figyelemmel az új szabályozás tartalmát.

 

Az új EU rendelet által meghatározott eljárások nem változtatják meg a harmonizált szabványok jelentőségét, nem veszik ki azokat a szabályozás hatálya alól. A hivatkozás a következő:
„harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke 1. pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált szabvány;

 

1025/2012/EU rendelet 2. cikke 1. pontjának c) alpont:

„harmonizált szabvány”: a Bizottság felkérésére az uniós harmonizációs jogszabályok alkalmazásának elősegítésére elfogadott európai szabvány;

 

A gazdasági szereplők kötelezettségei között szerepel, hogy megfelelően figyelembe kell venni az egyéni védőeszköz tervezésének és jellemzőinek változásait, azoknak a harmonizált szabványoknak vagy más műszaki leírásoknak a változásait, amelyek alapján az egyéni védőeszköz megfelelőségét megállapították.

Ez az elvárás nem új, és semmiképpen nem jelenti a harmonizált szabványok megszűnését vagy figyelmen kívül hagyásának lehetőségét.

 

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó új EU rendelet lényegét tekintve a jelöléseken sem változtatott, mivel azokat jellemzően a harmonizált szabványok határozzák meg. Az EK-jelölés mint fogalom ugyan megszűnik, de annak tartalma megmarad (eddig sem foglalta magában a jelképet). Az új előírás szerint CE-jelölést – és adott esetben a bejelentett szervezet azonosító számát – az azon kockázatot jelölő piktogram vagy bármilyen egyéb jelölés is kísérheti, amely ellen az egyéni védőeszköz a rendeltetése szerint védelmet nyújt.

 

A jogalkotás folyamat az EUR-Lex honlapon, a következő címen követhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/HIS/?uri=CONSIL:PE_58_2015_INIT&qid=1456398790472

1/2016 hírlevél

Kedves Kolléga!

Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. hírlevelében a következő témákkal ismerkedhet meg:

 

1. A munkavédelmi törvény változását követően a végrehajtási rendeletet is módosították:

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról kiadott 35/2015. (XII. 23.) NGM rendelet módosította a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendeletet.

A módosítás alapján a munkáltató minden munkaképtelenséggel járó munkabalesetet, ideértve a bányászati munkabalesetet is (a továbbiakban együttesen: munkabaleset), a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul kivizsgálni. A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be kell jelenteni.

További változások:

. −         A munkabaleset kivizsgálásnak megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni – többek között – tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. A munkabaleset kivizsgálásának szempontjait a 3. számú melléklet tartalmazza.

−         A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabaleset vizsgálati dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal kell ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.”

 

2. Szakképesítéshez kötött tevékenység:

Figyelem!

2016. január 1-jétől alpintechnikát csak ipari alpinista szakképesítéssel rendelkező személy végezhet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról kiadott a 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet ezzel a nappal hatályba lépő módosítása szerint. Ha még nem szerezte meg a szakképesítést, jelentkezzen mielőbb az OMKT Kft. ipari alpinista szakképzésére. Tanfolyam indítás folyamatosan.

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560) http://omkt.bme.hu/cimlap/kepzesek

 

3. A munkavédelem aktuális kérdései címmel munkavédelmi ismeretmegújító képzést tartunk 2016. február 01-jén:

Megismerheti a 2016-tól aktuális változásokat, a szakma új kihívásait, korszerű megoldásokat 2016. február 01-jén Budapesten megrendezésre kerülő egynapos továbbképzésünkön.

MUFOSZ tagoknak díjkedvezmény!

 

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739)

http://omkt.hu/esem%C3%A9ny/a-munkavedelem-aktualis-kerdesei-munkavedelmi-ismeretmegujito-kepzes/?instance_id=32

 

4. BIZTOS JÖVŐ – Ismerje meg a nyílt napunkon a BME munkavédelmi szakirányú továbbképzéseit:

Biztos jövőt, megélhetést kínál a Műegyetem munkavédelmi szakirányú továbbképzésein szerzett tudás és oklevél a végzett hallgatók: munkavédelmi szakmérnökök, munkavédelmi szakemberek számára.  Munkavédelmi szakirányú továbbképzéseink február 3-i nyílt napján bemutatjuk képzéseinket, eredményeinket az érdeklődőknek.

Várjuk szeretettel Önt is a nyílt napon. Bővebb információ és regisztráció: mtk.bme.hu/nyiltnap

 

5. Munkavédelem felsőfokon:

Munkavédelmi szakmérnök és munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzések indulnak a BME-n 2016. februárban. Képzési napok: péntek 12 órától 17.30 óráig, szombaton egész nap.

Bővebb információ és jelentkezési tájékoztató: mtk.bme.hu

 

6. Tűzvédelmi továbbképzési nap:

2016. február 24-én továbbképzésünk keretében megismerkedhet a tűzvédelmi jogszabályok 2015. végén, 2016.

10/2015 hírlevél

 

Kedves Kolléga!

Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. hírlevelében a következő témákkal ismerkedhet meg:

 

1. Változás a munkabalesetekkel kapcsolatos feladatokban:

Megjelent a Magyar Közlöny 183. számában a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról kiadott 2015. évi CLXXXVI. törvény, mely 2016. január 1-jei hatállyal módosítja a munkavédelmi törvényt.

A jövő évtől a 3 munkanapnál rövidebb munkaképtelenséggel járó munkabalesetet nem kötelező bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. (A változás a foglalkozási megbetegedéseket és a fokozott expozíciós eseteket nem érinti.

A munkavédelmi hatósági eljárás eljárási ideje

a) a munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel és fokozott expozíciós esetekkel,

b) a balesetet munkabalesetnek minősítésével,

c) a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló jogviszony szervezett munkavégzésnek történő minősítésével kapcsolatos eljárásokban két hónapról 45 napra rövidül.

 

2. “Ezeken a területeken ellenőriz 2016-ban a munkaügyi hatóság”

 Címmel jelent meg egy rövid cikk a hrportal.hu oldalon amit érdemes elolvasni: LINK

 

3. Szakképesítéshez kötött tevékenység:

Figyelem!

2016. január 1-jétől alpintechnikát csak ipari alpinista szakképesítéssel rendelkező személy végezhet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról kiadott a 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet ezzel a nappal hatályba lépő módosítása szerint. Ha még nem szerezte meg a szakképesítést, jelentkezzen mielőbb az OMKT Kft. ipari alpinista szakképzésére. Indulási időpontok: 2015. december 17. és 2016. január 5.

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560) http://omkt.bme.hu/cimlap/kepzesek

 

4. Munkavédelmi képviselő képzés utolsó alkalommal 2015-ben:

Ez év decemberében, 15-16-án  még egy alkalommal szervez munkavédelmi képviselő képzést az OMKT Kft. Budapesten, a BME területén.  A képzés kétnapos, mód van azonban csak az egyik napra is jelentkezni, ha az éves 8 órás képzés szükséges a munkavédelmi képviselő számára.

Ha lemarad a képzésről, már jelentkezhet a következő képzésre, melyet február 24-25-án tartunk, szintén Budapesten.

A 2016. évi vidéki képzésekről érdeklődjön ügyintézőnktől: Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739) http://omkt.hu

 

5. Munkavédelmi szakemberek ismeret megújító képzése:

Megismerheti a 2016-tól aktuális változásokat, a szakma új kihívásait, korszerű megoldásokat 2016. január 21-én Budapesten megrendezésre kerülő egynapos továbbképzésünkön.

 

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739) http://omkt.hu

 

6. Munkavédelem felsőfokon:

Munkavédelmi szakmérnök és munkavédelmi szakember szakirányú továbbképzések indulnak a BME-n 2016. februárban. Képzési napok: péntek 12 órától 17.30 óráig, szombaton egész nap.

Bővebb információ és jelentkezési tájékoztató: mtk.bme.hu

 

7. Logisztika az életünk – Logisztikai folyamatfejlesztő szakmérnök és logisztikai folyamatfejlesztő specialista:

A BME első alkalommal indítja ezeket az új szakirányú továbbképzéseket mérnöki vagy egyéb (meghatározott) alapképzésben szerzett oklevéllel már rendelkező jelentkezők számára. 2016.

9/2015 hírlevél

Kedves Kolléga!

Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. hírlevelében a következő témákkal ismerkedhet meg:

 

1. Legionella fertőzés mellőzése:

A Magyar Közlöny 167. számában megjelent a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról. A rendelet alapján a létesítmények üzemeltetőjének, ennek hiányában tulajdonosának kockázatbecslési, monitoring és kockázatkezelési kötelezettségei vannak.

A létesítményben előforduló, Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek felsorolása:

a) Nagy kiterjedésű ivóvízhálózat (többszintes vagy több szárnyú épület).

b) Nagy kiterjedésű melegvízhálózat (több szintes vagy több szárnyú épület, egy melegvíz rendszerhez tartozó több épület).

c) Melegvizű (>30 °C) fürdőmedencék és kádak, amelyeknél aeroszol képződhet (pezsgőmedence, élménymedence, hidroterápiás kezelőmedence).

d) Nedves hűtőtorony.

e) Minden olyan egyéb közeg, amely 20–45 °C közötti hőmérsékletű vizet tartalmaz, és fennáll az aeroszol képződés lehetősége (pl. nedves légmosó, párásító, permetező, nagynyomású vizes tisztító, szökőkút, fogászati kezelőegység, közvetlenül melegvíz előállításra használt napelem stb.).

A teendőket a kockázatkezelési intézkedési szint határozza meg, melynek három fokozata van: figyelmeztető, beavatkozási és azonnali beavatkozási szint.

A Legionella-fertőződési kockázat egységes módszertan szerinti felmérését a rendelet hatálybalépésekor működő, Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül kell elvégezni, a rendelet hatálybalépését követően létesítendő Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 2 hónapon belül kell elvégezni.

A rendelet 2016. február 6-án lép hatályba, teljes szövege a magyarkozlony.hu honlapon olvasható.

 

2. Szakképesítéshez kötött tevékenység:

Figyelem!

2016. január 1-jétől alpintechnikát csak ipari alpinista szakképesítéssel rendelkező személy végezhet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról kiadott a 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet ezzel a nappal hatályba lépő módosítása szerint. Ha még nem szerezte meg a szakképesítést, jelentkezzen mielőbb az OMKT Kft. ipari alpinista szakképzésére. Indulási időpontok: 2015. december 17. és 2016. január 5.

Érdeklődni, illetve jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Nagy Ildikó (463-1192, 06/30/631-9560) http://omkt.hu

 

3. Munkavédelmi képviselő képzés utolsó alkalommal 2015-ben:

Ez év decemberében, 15-16-án  még egy alkalommal szervez munkavédelmi képviselő képzést az OMKT Kft. Budapesten, a BME területén.  A képzés kétnapos, mód van azonban csak az egyik napra is jelentkezni, ha az éves 8 órás képzés szükséges a munkavédelmi képviselő számára.

Ha lemarad a képzésről, már jelentkezhet a következő képzésre, melyet február 24-25-án tartunk, szintén Budapesten.

A 2016. évi vidéki képzésekről érdeklődjön ügyintézőnktől: Cserényiné Antal Orsolya (463-1192, 06/20/377-0739) http://omkt.hu

 

4. Munkavédelmi szakemberek ismeret megújító képzése:

Megismerheti a 2016-tól aktuális változásokat, a szakma új kihívásait, korszerű megoldásokat 2016.