Jelentkezési lap

ÁLLAMILAG ELISMERT

TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ

SZAKKÉPESÍTÉST ADÓ KÉPZÉS

OTTHONRÓL IS VÉGEZHETŐ (ONLINE-TÁVOKTATÁS)

 1. Alapadatok
Képzés megnevezéseTűzvédelmi főelőadó
Programkövetelmény azonosítószáma10325018
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:5
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:5
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:5
 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A tűzvédelmi főelőadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként végzi a jogszabályban meghatározott, legmagasabb tűzvédelmi kockázati szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmi igazgatását.

A képzés célja: A szakképesítéssel rendelkező legyen képes:

 • Feladatai körében szakmailag előkészíteni és támogatni a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló vezetői döntéseket, intézkedéseket.
 • Szervezni és irányítani a tűzvédelmi szervezetben résztvevők tevékenységét.
 • Közreműködni a létesítményi tűzoltóságok megszervezésében, hatékony üzemeltetésében.
 • Munkáját részben önállóan, részben vezetőtársaival, beosztottjaival, valamint a hatóságokkal és a szolgáltatókkal együttműködve ellátni.
 • Intézkedni a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezése, szabályozása, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítése és helyes kezelése, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátása, a létesítmény hatósági ellenőrzése, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatása, valamint a hiányosságok megszüntetése érdekében.
 • Tűz esetén intézkedni a gazdálkodó szervezet tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel, valamint a tűzvizsgálattal kapcsolatos kötelezettségeinek, feladatainak jog- és szakszerű teljesítése érdekében.
 1. A képzés megkezdésének feltételei: 

3.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

3.2 Szakmai előképzettség:

 • OKJ 52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés
 • 10324017 Tűzvédelmi előadó
 1. A képzési idő: 200 óra (Az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.)

A képzés óraszámába beszámítható óraszám: 100 tanóra (kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazásával)

A képzés során online előadásokat tartunk (ZOOM) és a felkészüléshez szükséges jegyzeteket és segédanyagokat is megküldjük (Google Classroom segítségével).

 • A képzés mindösszesen 20-22 oktatási napra tervezett.
 • Az online előadások heti két nap (kedd-szerda-csütörtök délutánonként) de az ezekről készült felvételt is elérhetővé tesszük, így ezek bármikor, szabadon választott időpontban, illetve többször is megtekinthetők.
 • Az online előadások mellett a konzultációk lehetőségének biztosítása, és a gyakorlati oktatások, valamint a számonkérések végrehajtása érdekében kontakt órákat is szervezünk mindösszesen 3-4 alkalommal.
 1. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásának feltétele egy projekt feladat megfelelő szintű elkészítése, illetve a tananyag egészét felölelő záróvizsga eredményes teljesítése.

Az általunk kiállított tanúsítvánnyal lehet jelentkezni a Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont által szervezett képesítő vizsgára, aminek eredményes teljesítésével szerezhető meg az államilag elismert szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány.

 1. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak:

 A tanfolyam képzési díja, előzetes tudás beszámítás nélkül: 185.000 Ft/fő (részletfizetést biztosítunk)

Vizsgadíj: a Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont díjszabása szerint, ami jelenleg 45.540 Ft/fő. A vizsgára jelentkezésben segítséget nyújtunk (egyéni, vagy csoportos jelentkezés).

Bankszámlaszámunk: Raiffeisen Bank: 12056008-01598976-00100004. Utalás esetén a résztvevő nevét, és a tanfolyam megnevezését kérjük feltüntetni a közlemény rovatába!

A képzés kezdete: 2023. március 03.

A tanfolyamot minimum 15 fő jelentkező esetén indítjuk

A képzési program ITT letölthető.

A tanfolyammal kapcsolatban tájékoztatást ad:

Horváth Márta oktatásszervező
Mobil: 06 30 631 9560
E-mail: mhorvath@omkt.bme.hu

Jelentkezési lap