Jelentkezési lap

Képzési tájékoztató

OKJ azonosító szám: 53 861 10

Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000668/2014/A003

 

1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A tűzvédelmi főelőadó feladata elsősorban a legveszélyesebb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása, a beosztottak munkájának segítése, irányítása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, szabályozása, tervezése, irányítása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként vagy szolgáltatóként végzi gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatását.

 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés a gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottakra vonatkozóan felsőszintű szakmai képesítésnek minősül, így ilyen szintű képesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni (többek között) abban az esetben, ha:

a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,

b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,

c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.

2. A bizonyítványban a szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó

3. A képzés megkezdésének feltételei: 

3.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

3.2 Szakmai előképzettség: 52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés

 Korábbi eredményes szakmai követelménymodulok, szakképesítések

 Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint megfeleltetett szakmai követelménymodulok

 0785-06 Tűzvédelmi előadó feladatai 10396-12 Tűzvédelmi előadó feladatai
 52 8915 02 Tűzvédelmi előadó 10396-12 Tűzvédelmi előadó feladatai
 53 8915 1 Tűzvédelmi előadó I. 10396-12 Tűzvédelmi előadó feladatai

 

4. A képzési idő: 200 óra (Az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.)

Mindösszesen 24-26 oktatási nap.

A képzési napok tervezett beosztása: péntek-szombat (08.00-17:30) [1].

5. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A tanulmányi időszakban a foglalkozásokon folyamatosan, valamint a tananyagelemek zárásakor tudásszint mérés történik.

A képzést lezáró modulzáróvizsgákat követően a szakmai vizsgát az OMKT KFT. mellett működő szakmai vizsgaközpont bonyolítja le. A vizsga helyszíne az OMKT KFT. által szervezett oktatás helye.

6. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak:

A képzési díj az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat. A képzési díj  tartalmazza a modulzáróvizsga díját, nem tartalmazza azonban a szakmai vizsga díját.

A tanfolyam képzési díja, előzetes tudás beszámítás nélkül: 138.000 Ft/fő. (részletfizetést biztosítunk)

Vizsgadíj: előreláthatólag 40.000 Ft/fő

A költségeket a 12056008-01598976-00100004 számlaszámra utalandó. Az utalás közlemény rovatába a résztvevő nevét, és a tanfolyam megnevezését kérjük feltüntetni.

A képzés kezdete: 2022. április 08.

A veszélyhelyzet ideje alatt megtartott online órák sikerességének figyelembevételével, a képzés hatékonyságának növelése érdekében, az induló tanfolyamainknál a hagyományos “kontaktórás” képzés mellett a távoktatás képzési módszereit is alkalmazni fogjuk. Ezzel  lehetőséget biztosítunk az esetleges tanórai hiányzások pótlására is.

A tanfolyammal kapcsolatban tájékoztatást ad:

Schneider-Nagy Ildikó oktatásszervező
Telefon: 06 1 463 1192
Mobil: 06 30 631 9560
E-mail: omkt@omkt.bme.hu

[1] A tanfolyamokat minimum 15 fő jelentkező esetén indítjuk.

 

Jelentkezési lap