Jelentkezési lap

OTTHONRÓL IS VÉGEZHETŐ (ONLINE-TÁVOKTATÁS)

ÁLLAMILAG ELISMERT

MUNKAVÉDELMI ELŐADÓ

SZAKKÉPESÍTÉST ADÓ KÉPZÉS

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Szakmai követelmény azonosító száma: 10224002 (https://api.ikk.hu/v1/media/2757)

 1. A szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy munkakör leírása:

A munkavédelmi szakember a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázatok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz.

Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képezi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok módosítását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
 • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
 • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni
 • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
 • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
 • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét
 1. A szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek: 

2.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.2. Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges (A kiállításra jogosult intézmények listája: Szakellátó helyek (2021.05.25.)

Letölthető nyomtatvány: szakmai alkalmasságot igazoló orvosi igazolás (33/1998. (IV.24) NM rendelet)

 1. A képzési idő: 300 tanóra (Az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.) A képzés óraszámába beszámítható óraszám: 150 tanóra (a kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén)

A képzés során online előadásokat tartunk (ZOOM) és a felkészüléshez szükséges jegyzeteket és segédanyagokat is megküldjük (Google Classroom segítségével).

 • A képzés mindösszesen 24-26 oktatási napra tervezett.
 • Az online előadások heti két nap (péntek-szombat) de az ezekről készült felvételt is elérhetővé tesszük, így ezek bármikor, szabadon választott időpontban, illetve többször is megtekinthetők.
 • Az online előadások mellett a konzultációk lehetőségének biztosítása, és a gyakorlati oktatások, valamint a számonkérések végrehajtása érdekében kontakt órákat is szervezünk mindösszesen 3-4 alkalommal.
 1. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásának feltétele egy projekt feladat megfelelő szintű elkészítése, illetve a tananyag egészét felölelő záróvizsga eredményes teljesítése.

Az általunk kiállított tanúsítvánnyal lehet jelentkezni a képzőtől független akkreditált vizsgaközpontok által szervezett képesítő vizsgára, aminek eredményes teljesítésével szerezhető meg az államilag elismert szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány.

 1. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak: 

A képzési díj, az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.

A tanfolyam képzési díja, előzetes tudás beszámítás nélkül: 198.000 Ft/fő (igény esetén részletfizetést biztosítunk)

A képesítő vizsga díja: a képzőtől független akkreditált vizsgaközpont díjszabása szerint. A vizsgára jelentkezésben segítünk (egyéni, vagy csoportos jelentkezés)

Bankszámlaszámunk: Raiffeisen Bank: 12056008-01598976-00100004. Utalás esetén a résztvevő nevét, és a tanfolyam megnevezését kérjük feltüntetni a közlemény rovatába!

A képzés kezdete: 2022. szeptember 16.

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Kajdi Erika oktatásszervező
Mobil: 06 20 377 0739
E-mail: ekajdi@omkt.bme.hu


[1] A tanfolyamokat minimum 15 fő jelentkező esetén indítjuk