Bevezető

Magyarországon a munkavédelmi szakemberképzés szakszervezeti kezdeményezésre 1959-ben indult meg Felsőfokú Munkásvédelmi Tanfolyam elnevezéssel, amely 1976-ban SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézetté, majd 1984-ben Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetté (OMKTI) alakult át, illetve 1997-től Kft. gazdálkodási formában működik.
A kezdeti időszakban kétszintű volt a képzés: szakmérnöki vagy szak-technikusi oklevelet szerezhettek a hallgatók. Az 1976-ban a megszüntetésre került szak-technikusi tagozat helyére a munkavédelmi üzemmérnök képzés lépett. Emellett az oktatás kiegészült a középfokú képzéssel is, amelynek keretében munkavédelmi technikusokat képez, illetve bocsát ki az intézmény.

1985-ben újabb tagozatokon indult meg az oktatás az intézményben, és a nem műszaki jellegű egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel jelentkezett hallgatók is felsőfokú munkavédelmi szakképzettséget bizonyító oklevelet, illetve bizonyítványt szerezhettek.

Az indulás, 1959 óta jogfolytonos az OMKT KFT. tevékenysége, munkavédelmi szakemberek ezreit képeztük ki az elmúlt több mint 50 év alatt.

 

A működésről

Társaságunk székhelye 1998-tól, szerződés alapján a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem területén belül található, az egyetem “St”épületének negyedik emeletén.

Fő feladatunk a munkavédelmi és tűzvédelmi szakképzés, melyeket a szakmailag kapcsolódó OKJ szakképzések egészítenek ki. Számos szakképzés tekintetében vizsgaszervezési joggal is rendelkezik társaságunk.
A szakképzés, felnőttképzés és szakértői-szolgáltatási tevékenységünk területén az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszert működtetünk.

Felnőttképzési intézmény akkreditációnk 2003 óta folyamatos, illetve az új szabályozás szerinti engedéllyel 2014-től rendelkezünk (E-000668/2014.). Engedélyezett programmal rendelkezünk OKJ-s képzések területén a Munkavédelmi technikus, a Tűzvédelmi előadó, Tűzvédelmi főelőadó, Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgép kezelő (kivéve targonca) és targoncavezető szakirányokban), Ipari alpinista szakképzésekre, illetve egyéb képzések területén a Munkavédelmi képviselő és a Munkahelyi elsősegélynyújtó képzésekre.

Engedélyezett képzéseink képzési programjai munkanapokon 10.00 – 14.00 között az ügyfélszolgálatunkon (1111 Bp. Műegyetem rkp. 3. “St” ép. 412.) megtekinthetők.

Képzéseink magas színvonalát a több területről biztosított szakembereken kívül – az azonos helyen való munkavégzés lehetőségét kihasználva – az egyetemi oktatók bevonása is biztosítja.

Az OMKT KFT. folyamatosan fejleszti, korszerűsíti a szakképzésekhez szükséges jegyzeteket, ezzel segítve a tanulást.
Tanfolyamaink szervezése során szem előtt tartjuk, hogy a hallgatók egyidejűleg több szakképesítést is megszerezhessenek, így sokoldalú szakemberként kezdhessék meg szakmai karrierjüket.

Honlapunkon megtalálhatják az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. teljes oktatási és szolgáltatási kínálatát.

Az OMKT KFT. valamennyi munkatársának az a célja, hogy a nálunk végzett szakemberek a gyakorlatban kiválóan hasznosítható ismeretekkel rendelkezzenek és felkészültségükkel intézményünk jó hírnevét öregbítsék.

 

A minőségpolitikánk

Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. minőségpolitikájának alapvető célja, hogy az igényes, szakmailag megalapozott munka- és tűzvédelmi, valamint egyes kapcsolódó szakterületek szakembereinek képzésében továbbra is piacvezető maradjon, meghatározó és irányító szerepet töltsön be a munkavédelmi szakképzésekben, a munkavédelmi képviselő képzésben, valamint élenjárója legyen a munkavédelmi szakemberek továbbképzésének.

Az OMKT Kft. feladatának tekinti folytatni a magas színvonalú vizsgaközponti tevékenységét, ezzel is biztosítva a szakember képzés színvonalának folyamatos növelését.

Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. tudatában van annak a felelősségnek, amely az általa végzett tevékenységek minőségéből és megbízhatóságából ered, ezért támogatja munkatársai és oktatói szakmai továbbfejlődését, továbbképzését.

Felelősséget érez a munkavédelmi szakmai oktatás fejlődéséért, a munkavédelmi szakember-utánpótlásáért, ezért az oktatók kiválasztásánál figyelembe veszi az oktatáshoz szükséges ismereteken felül az előadói készséget és a gyakorlati jártasságot.

A képzések során komplex szemlélet kialakítására törekszik, felkészítve hallgatóit a többi védelmi területeken (tűz-, környezet-, katasztrófavédelem) dolgozó munkatársakkal és a hatóságokkal való eredményes kapcsolattartásra.

A résztvevők képzésében kiemelt szerepet tulajdonít az elméleti képzések és gyakorlatok helyszínei minőségének, egyrészt a kultúrált, jó felszereltségű tantermeknek, másrészt a korszerű és biztonságos gépekkel termelést folytató, jól szervezett üzemeknek.

A munkavédelmi szolgáltatási tevékenység során készített szakvélemények, kockázatértékelések, környezeti mérések olyan szakmai színvonalon történő elkészítését tartja szükségesnek, amely megfelel az ellenőrző munkavédelmi hatóságok követelményeinek is.

A minőségirányítási rendszer alkalmasságát és hatékonyságát folyamatosan felülvizsgáljuk, és az üzleti partnereink követelményeinek, elvárásainak megfelelően korszerűsítjük.

 

Adatkezelési szabályzat

Letöltés