Az építőipari kivitelezési tevékenységek célvizsgálat szempontjai többek között az alábbiakra terjednek ki:

“1.2. Az ellenőrzött munkaterületen koordinátort foglalkoztattak-e? [4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bek.]

1.3. Az építési tevékenységhez készült-e biztonsági és egészségvédelmi terv? [R. 4. §]

1.4. Az építési tevékenységhez készült biztonsági és egészségvédelmi terv minden munkarészre
kiterjedt-e? [R. 6. § (2) bek. b.) pont]

1.5. Az építési tevékenységhez készült biztonsági és egészségvédelmi terv aktualizálása megtörtént? [R. 6. § (2) bek. b.) pont]”

http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=172&hir_reszlet=559

FIGYELEM!

Építőipari biztonsági és egészségvédelmi koordinátor képzésünk kezdő időpontja 2017. május 08.

https://omkt.hu/kepzesek/egyeb/epitoipari-biztonsagi-es-egeszsegvedelmi-koordinator/