Jelentkezési lap

ÁLLAMILAG ELISMERT

TŰZVÉDELMI ELŐADÓ

SZAKKÉPESÍTÉST ADÓ KÉPZÉS

OTTHONRÓL IS VÉGEZHETŐ (ONLINE-TÁVOKTATÁS)

 1. Alapadatok
Képzés megnevezéseTűzvédelmi előadó
Programkövetelmény azonosítószáma10324017
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:4
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:4
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:5
 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.

A tűzvédelmi előadó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy szolgáltatóként tűzvédelemmel kapcsolatos szakmai feladatokat lát el azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, létesítményeknél, amelyekre a vonatkozó jogszabály legfeljebb középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatását, illetve megbízását írja elő.

A képzés célja: A szakképesítéssel rendelkező legyen képes:

 • Feladatai körében szakmailag előkészíteni a tűzvédelemmel kapcsolatos, akár fejlesztésre irányuló, vezetői döntéseket és részt venni azok végrehajtásának ellenőrzésében.
 • A tűzvédelmi használati szabályokkal teljes mértékben tisztában lenni, illetve ismerni a létesítés alapvető szabályait.
 • Intézkedni a gazdálkodó szervezet, létesítmény tűzvédelmi helyzetének rendezéséről, szabályozásáról, tűzvédelmi dokumentumainak elkészítéséről és helyes kezeléséről papír alapon vagy elektronikus formában, a tűzvédelmi oktatással és szakvizsgával kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatosan, a tűzvédelmi jogi és szakmai szabályok betartatásáról, valamint a hiányosságok megszüntetéséről.
 • Tűzvédelmi oktatást tartani, szervezni.
 • Tűzvédelmi gyakorlatokat tervezni és értékelni.
 1. A képzés megkezdésének feltételei: 

3.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 1. A képzési idő: 300 óra (Az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.)

A képzés óraszámába beszámítható óraszám: 150 tanóra (kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazásával)

A képzés során online előadásokat tartunk (ZOOM) és a felkészüléshez szükséges jegyzeteket és segédanyagokat is megküldjük (Google Classroom segítségével).

 • A képzés mindösszesen 28-30 oktatási napra tervezett.
 • Az online előadások heti két nap (péntek-szombat) de az ezekről készült felvételt is elérhetővé tesszük, így ezek bármikor, szabadon választott időpontban, illetve többször is megtekinthetők.
 • Az online előadások mellett a konzultációk lehetőségének biztosítása, és a gyakorlati oktatások, valamint a számonkérések végrehajtása érdekében kontakt órákat is szervezünk mindösszesen 4-5 alkalommal.
 1. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásának feltétele egy projekt feladat megfelelő szintű elkészítése, illetve a tananyag egészét felölelő záróvizsga eredményes teljesítése.

Az általunk kiállított tanúsítvánnyal lehet jelentkezni a Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont által szervezett képesítő vizsgára, aminek eredményes teljesítésével szerezhető meg az államilag elismert szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány.

 1. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak:

 A tanfolyam képzési díja, előzetes tudás beszámítás nélkül: 198.000 Ft/fő (részletfizetést biztosítunk)

Vizsgadíj: a Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont díjszabása szerint, ami jelenleg 45.540 Ft/fő. A vizsgára jelentkezésben segítséget nyújtunk (egyéni, vagy csoportos jelentkezés).

Bankszámlaszámunk: Raiffeisen Bank: 12056008-01598976-00100004. Utalás esetén a résztvevő nevét, és a tanfolyam megnevezését kérjük feltüntetni a közlemény rovatába!

A képzés kezdete: 2022. szeptember 30.

A tanfolyamot minimum 15 fő jelentkező esetén indítjuk

A képzési program ITT letölthető.

A tanfolyammal kapcsolatban tájékoztatást ad:
Horváth Márta oktatásszervező
Mobil: 06 30 631 9560
E-mail: mhorvath@omkt.bme.hu

 

Jelentkezési lap