Jelentkezési lap

Képzési tájékoztató

 OKJ azonosító szám: 52 861 10

Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000668/2014/A004

1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-   speciális információkat gyűjteni

-   elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét

-   elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást

-   tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket

-   tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni

-   gyakorlatokat szervezni és értékelni

-   szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját

-   ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni

-   vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat

-   kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel

-   fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését

2. A bizonyítványban a szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó

3. A képzés megkezdésének feltételei: 

3.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

4. A képzési idő: 300 óra (Az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.)

Mindösszesen 28 oktatási nap.

A képzési napok gyakorisága: heti két nap (péntek-szombat) 08.00-17.00-ig) [1].

5. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A tanulmányi időszakban a foglalkozásokon folyamatosan, valamint a tananyagelemek zárásakor tudásszint mérés történik.

A képzést lezáró modulzáróvizsgákat követően a szakmai vizsgát az OMKT KFT. mellett működő szakmai vizsgaközpont bonyolítja le. A vizsga helyszíne az OMKT KFT. által szervezett oktatás helye.

6. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak:

A képzési díj az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.

A tanfolyam képzési díja, előzetes tudás beszámítás nélkül: 198.000 Ft/fő (részletfizetést biztosítunk)

Vizsgadíj: előreláthatólag 40.000 Ft/fő

A költségeket a 12056008-01598976-00100004 számlaszámra utalandó. Az utalás közlemény rovatába a résztvevő nevét, és a tanfolyam megnevezését kérjük feltüntetni.

A képzés kezdete: 2022. március 25.

A veszélyhelyzet ideje alatt megtartott online órák sikerességének figyelembevételével, a képzés hatékonyságának növelése érdekében, az induló tanfolyamainknál a hagyományos “kontaktórás” képzés mellett a távoktatás képzési módszereit is alkalmazni fogjuk. Ezzel  lehetőséget biztosítunk az esetleges tanórai hiányzások pótlására is.

A tanfolyammal kapcsolatban tájékoztatást ad:
Schneider-Nagy Ildikó oktatásszervező
Telefon: 06 1 463 1192
Mobil: 06 30 631 9560
E-mail: omkt@omkt.bme.hu


[1] A tanfolyamokat minimum 15 fő jelentkező esetén indítjuk

Jelentkezési lap