Jelentkezesi lap

Munkavédelmi technikusi szakképzés

 Képzési tájékoztató

 OKJ azonosító szám: 52 862 01

Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000668/2014/A001

1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén.

Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálást.

Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
  • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
  • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni
  • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
  • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
  • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
  • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
  • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét

2. A bizonyítványban a szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi technikus

3. A képzés megkezdésének feltételei: 

3.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

3.2. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A kiállításra jogosult intézmények listája: Szakellátó helyek listája (2020.02.18.)

4. A képzési idő: 240 óra (Az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.)

A képzés mindösszesen 23 oktatási napra tervezett.

A képzési napok gyakorisága: heti két nap (péntek-szombat 08.00-17.00-ig).[1].

Az oktatott modulok és követelmények:

 11253-12

 Munkavédelmi menedzsment

 11254-12

 Munkavédelmi kockázatértékelés

 11255-12

 A munkavégzés biztonsága

5. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A tanrendben rögzített tananyagelemenkénti számonkérések teljesítése, valamint a képzés zárásaként modulzáróvizsgát kell tenni valamennyi modulból.

A modulzáróvizsgákat követően a szakmai vizsgát az OMKT KFT. mellett működő szakmai vizsgaközpont bonyolítja le. A vizsga helyszíne az OMKT KFT. által szervezett oktatás helye.

6. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak: 

A képzési díj, az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.

A tanfolyam képzési díja, előzetes tudás beszámítás nélkül: 198.000 Ft/fő (részletfizetést biztosítunk)

Vizsgadíj: 40.000 Ft/fő

A költségeket a 12056008-01598976-00100004 számlaszámra utalandó. Az utalás közlemény rovatába a résztvevő nevét, és a tanfolyam megnevezését kérjük feltüntetni.

A képzés kezdete: 2021. szeptember 24.

A veszélyhelyzet ideje alatt megtartott online órák sikerességének figyelembevételével, a képzés hatékonyságának növelése érdekében, az induló tanfolyamainknál a hagyományos “kontaktórás” képzés mellett a távoktatás képzési módszereit is alkalmazni fogjuk. Ezzel  lehetőséget biztosítunk az esetleges tanórai hiányzások pótlására is.

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Schneider-Nagy Ildikó oktatásszervező
Telefon: 06 1 463 1192
Mobil: 06 30 631 9560
E-mail: omkt@omkt.bme.hu

 


[1] A tanfolyamokat minimum 15 fő jelentkező esetén indítjuk

Az OMKT által kiadott jegyzetek áráról a tanfolyam résztvevői részletes tájékoztatást kapnak. A vizsgadíj mértéke függ a minimálbér nagyságától a vonatkozó rendelet alapján, így ez változhat.

 

Jelentkezesi lap