Jelentkezési lap

A gyakorlati képzést a Magyar Ipari Alpintechnikát Oktatók Érdekvédelmi Egyesületével (MIAOE) együttműködésben valósítjuk meg. Együttműködő partnereink:

Hexa-Alpin Kft. link: http://hexa-alpin.hu/

„CSÚCS” Kulturális és Sport Egyesület link: http://csucskse.hu/

Alpindustry WRS Kft. link: http://www.alpindustry.hu/

Képzési tájékoztató

A szakképesítés azonosító száma: 32 582 04

Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000668/2014/A002

1. A képzés célja:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Nehezen hozzáférhető helyeken, magas épületeken, építményeken, nagyméretű gépeken, antennákon, tornyokon – emelőkosár vagy állványzat használatát kötéltechnikával helyettesítve, kötélen lógva – tisztítási, felújítási, építési, bontási, karbantartási, vagy egyéb, a szakképesítésének megfelelő munkát és mentési feladatokat végez, nem ipari alpinista szakembereket mozgat és biztosít.

Kalandparkokban, sportmászófalaknál, és egyéb sportlétesítményekben kötéltechnikával szabadidős tevékenységeket és sportrendezvényeket támogat.

Különleges körülmények között – magasban, mélyben, és zárttérben – kötéltechnika alkalmazásával csoportos mentési feladatokat végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- tanulmányozni a terveket, meggyőződni azok kivitelezhetőségéről

- erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat

- felszerelni önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel

- kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégezni a munkát

- zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanásveszélyes környezetben

- munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt leereszteni, mozgatni, biztosítani, a mentési lehetőség folyamatos fenntartásával

- kiépíteni a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása mellett

- emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát

- elemezni a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztani a legoptimálisabb mentési megoldást

- mentési tervet készíteni, majd végrehajtani a mentést

2. A bizonyítványban a szakképesítés megnevezése

Ipari alpinista

(A szakképesítés EU-n belüli elfogadását segítő EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő igényelhető. További információ:

           http://nrk.nive.hu/nyit_lap/?main_menu[main_menu][item]=1

A képzésben résztvevők köre

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A kiállításra jogosult intézmények listája: Szakellátó helyek (2021.05.25.)

3. A képzési idő

Összóraszám: 150 óra
A tényleges képzési idő az előzetes tudás felmérése és beszámítása alapján eltérő lehet.

Az oktatott modulok és követelmények:

azonosító száma

modul megnevezése
 11333-12 Általános kötéltechnika
 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben
 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája
 11336-12 Mentés kötéltechnikával

4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A képzés zárásaként modulzáróvizsgát kell tenni valamennyi modulból.

 5. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak:

A képzési díj, az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.

A tanfolyam képzési díja: 298 000 Ft (részletfizetést biztosítunk)

A képzési díj az  előzetesen megszerzett, felmért és beszámított tudás alapján az változhat. 

Számlaszámunk: 12056008-01598976-00100004

Az utalás közlemény rovatába a résztvevő nevét, és a tanfolyam megnevezését kérjük feltüntetni!

A szakmai vizsga díja: 50.000 Ft (a szakmai vizsga díja változhat!)

A képzéshez még lehet csatlakozni!

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Schneider-Nagy Ildikó oktatásszervező
Telefon: 06-1/463-1192
Mobil: 06-30/631-9560