Jelentkezési lap

ÁLLAMILAG ELISMERT

EMELŐGÉP-ÜGYINTÉZŐ

SZAKKÉPESÍTÉST ADÓ KÉPZÉS

OTTHONRÓL IS VÉGEZHETŐ (ONLINE-TÁVOKTATÁS)

 1. Alapadatok
Képzés megnevezéseEmelőgép-ügyintéző
Programkövetelmény azonosítószáma10224001
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerinti szint:4
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint szint:4
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerinti szint:4
 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelő-gépek Biztonsági Szabályzat kiadásáról 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet továbbá az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről.

A képzés célja, hogy a gazdaság működéséhez szükséges emelőgépek működtetési feltételeinek biztosítása érdekében a képzés sikeres elvégzésével a résztvevő legyen képes

 • gondoskodni:
 • a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, gyártói dokumentációban előírtak betartatásáról;
 • az időszakos vizsgálatok személyi és tárgyi feltételeiről, azt a jogosultságától függően elvégzi; megszervezi a hiányosságok javítását, biztosítja a használat-hoz szükséges állapotot;
 • az emelőgép és a teherfüggesztő eszköz előírásszerű használatáról;
 • az emelőgép kezelők jogosultságát ellenőrizni;
 • oktatni az emelés irányítót, kötözőt az ismereteik elsajátításában;
 • az emelőgépek üzembe helyezését, illetve a teherfüggesztő eszközök használatba vételét szervezni,
 • az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz előírt okmányait, dokumentációit vezetni és megőrizni;
 • az emelőgép kezelőknek biztosítani az emelőgép használati utasítását;
 • egyeztetni az időszakos vizsgálatok, javítások idejét;
 • az üzembiztonságot érintő eseményeket írásban rögzíteni vagy rögzíttetni, illetve az ilyen tárgyú feljegyzéseket megőrizni;
 1. A képzés megkezdésének feltételei: 

3.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

3.2. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A kiállításra jogosult intézmények listája: Szakellátó helyek (2021.05.25.)

 1. A képzési idő: 160 óra (Az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.)

A képzés óraszámába beszámítható óraszám: 80 tanóra (kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazásával)

A képzés során online előadásokat tartunk (ZOOM) és a felkészüléshez szükséges jegyzeteket és segédanyagokat is megküldjük (Google Classroom segítségével).

 • A képzés mindösszesen 13 oktatási napra tervezett.
 • Az online előadások heti egy nap (4 alkalommal hétfői nap, 9 alkalommal keddi nap) de az ezekről készült felvételt is elérhetővé tesszük, így ezek bármikor, szabadon választott időpontban, illetve többször is megtekinthetők.
 • Az online előadások mellett a konzultációk lehetőségének biztosítása, és a gyakorlati oktatások, valamint a számonkérések végrehajtása érdekében kontakt órákat is szervezünk mindösszesen 2-3 alkalommal.

 

 1. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásának feltétele egy projekt feladat megfelelő szintű elkészítése, illetve a tananyag egészét felölelő záróvizsga eredményes teljesítése.

Az általunk kiállított tanúsítvánnyal lehet jelentkezni a képzőtől független akkreditált vizsgaközpontok által szervezett képesítő vizsgára, aminek eredményes teljesítésével szerezhető meg az államilag elismert szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány.

 1. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak: 

A tanfolyam képzési díja, előzetes tudás beszámítás nélkül: 135.000 Ft/fő (igény esetén részletfizetést biztosítunk) A képzési díj, az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.

A képesítő vizsga díja: a képzőtől független akkreditált vizsgaközpont díjszabása szerint. A vizsgára jelentkezésben segítünk (egyéni, vagy csoportos jelentkezés)

Bankszámlaszámunk: Raiffeisen Bank: 12056008-01598976-00100004. Utalás esetén a résztvevő nevét, és a tanfolyam megnevezését kérjük feltüntetni a közlemény rovatába!

A képzés kezdete: 2022. szeptember 12.

A tanfolyamokat minimum 15 fő jelentkező esetén indítjuk

A képzési program ITT letölthető.

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Kajdi Erika oktatásszervező
Mobil: 06 20 377 0739
E-mail: ekajdi@omkt.bme.hu


[1] A tanfolyamot minimum 15 fő jelentkezése esetén indítjuk

Jelentkezési lap