Jelentkezési lap

Képzési tájékoztató

A részszakképesítés OKJ azonosító száma: 52 582 01

Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000668/2014/A005

1. A tanfolyam célja: A szakképesítés munkaterületében írt kompetenciák elsajátítása.

 2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik az üzemeltető tevékenységi területén működő emelőgépek körében az üzemeltető munkáltató által ráruházott üzemeltetői feladatok végrehajtásában.

Elősegíti a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint az emelőgépek váratlan meghibásodásából adódó munkabalesetek, vagy személyi sérüléssel nem, csak anyagi kárral járó kvázibalesetek és termeléskiesések költségnövelő hatásának csökkentését.

Gondoskodik, hogy az emelőgépek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírásokban, a nemzeti szabványokban és az emelőgép dokumentációban, illetve az üzemeltető belső szabályzatában előírtak a megbízatása területén maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek.

3. A részszakképesítés moduljai:

 10163-12

Gépészeti tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretek

 11093-12

 Magasban végzett szerelések

 11094-12

 Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek

 11095-12

 Emelőgép üzemviteli sajátossága

 11096-12

 Emelőgép-ügyintézői feladatok

4. A képzés megkezdésének feltételei:

4.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

4.2. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A kiállításra jogosult intézmények listája: Szakellátó helyek (2021.05.25.)

5. A tanfolyam időtartama: 95 óra~12 oktatási nap (Az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.)

A képzési napok gyakorisága: heti egy nap (4 alkalommal hétfői nap, 9 alkalommal keddi nap).

Pl.:

Az A 10163-12 Gépészeti tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretek modulzáró vizsga alól mentesül, aki a 0111-06 Gépészeti munka-, baleset- és környezetvédelem szakmai követelménymodulból modulzáró vizsgát tett.

A B 11093-12 Magasban végzett szerelések modulzáró vizsga alól mentesül, aki a 0224-06 Magasban végzett szerelések szakmai követelménymodulból modulzáró vizsgát tett.

C 11094-12 Gépészeti ismeretek emelőgép-ügyintézőknek modul alól mentesül, aki főiskolai, vagy egyetemi képzés keretében „Gépelemek (például BME-n: Jármű- és hajtáselemek I. és II.; vagy Gépelemek I. II., illetve képző intézetek elnevezésétől függően)” című tárgyakból legalább 6 kreditpontot teljesített.

6. A képzés díja: 88 000 Ft (részletfizetést biztosítunk)

A vizsgadíj: 40 000 Ft

A költségeket a 12056008-01598976-00100004 számlaszámra utalandó. Az utalás közlemény rovatába a résztvevő nevét, és a tanfolyam megnevezését kérjük feltüntetni.

A képzés kezdete: 2022. március 07.

A veszélyhelyzet ideje alatt megtartott online órák sikerességének figyelembevételével, a képzés hatékonyságának növelése érdekében, az induló tanfolyamainknál a hagyományos “kontaktórás” képzés mellett a távoktatás képzési módszereit is alkalmazni fogjuk. Ezzel  lehetőséget biztosítunk az esetleges tanórai hiányzások pótlására is.

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Kajdi Erika oktatásszervező
Mobil: 06 20 377 0739
E-mail: ekajdi@omkt.bme.hu


[1] A tanfolyamot minimum 15 fő jelentkezése esetén indítjuk

Jelentkezési lap