Jelentkezési lap

Faápoló képzési tájékoztató

A gyakorlati képzést a Magyar Faápolók Egyesületével (MFE) együttműködésben valósítjuk meg.

Együttműködő partnereink:

Szakmai programkövetelmény azonosítója: SzPk-00105-16-20 3 06 1/1

Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000668/2014/B001

 1. A képzés célja:

A képzésben résztvevő:

 • Ismerje a faápolás jelentőségét, ismerjék a fás növények alapvető ismérveit, működését.
 • Ismerje fel az alapvető fahibákat, károsításokat.
 • Ismerje a metszés és az egyéb speciális faápolási technológiákat, illetve legyen képes azokat a megfelelő eszközökkel és anyagokkal balesetmentesen, szakszerűen tudják elvégezni.
 • Ismerje a biztonságos munkavégzéshez szükséges vonatkozó jogszabályokat, és magatartást.
 1. A tanúsítványban a képesítés megnevezése
 • Faápoló

A képzésben résztvevők köre

A képzés megkezdésének feltételei:

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai végzettség: 31 623 01 Fakitermelő, vagy ezzel egyenértékű, fák döntésére jogosító szakmai végzettség, szakképesítés

Szakmai gyakorlat: A képzés megkezdését megelőző 5 éven belül, tényleges fakitermelési szakmában eltöltött 1 év gyakorlat. (igazolás sablon)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A kiállításra jogosult intézmények listája: Szakellátó helyek (2021.05.25.)

 1. A képzési idő

Összóraszám: 120 óra

 • Elméleti órák száma: 48 (40%)
 • Gyakorlati órák száma: 72 (60%)

A tényleges képzési idő az előzetes tudás felmérése és beszámítása alapján eltérő lehet.

Az oktatott témakörök:

 • Növénytani ismeretek – fás növények
 • Metszési módok, technikák
 • Fasebészet
 • Statikai megerősítések
 • Gyökérzet védelem
 • Egyéb faápolási feladatok
 • Magas fák ápolásának technikája
 • A faápolás eszközei, szerszámai, anyagai
 • Jogszabályi előírások, munkavédelem
 1. Az ismeretek ellenőrzési rendszere:

A képzés vizsgával (szakmai záró beszámolóval) zárul.

 1. A tanfolyammal és a vizsgával kapcsolatos díjak:

A képzési díj, az előzetesen megszerzett tudástól, illetve annak beszámításától függően változhat.

A tanfolyam képzési díja: 296.000  Ft (részletfizetést biztosítunk)

A képzési díj az előzetesen megszerzett, felmért és beszámított tudás alapján változhat. A költségeket a 12056008-01598976-00100004 számlaszámra utalandó. Az utalás közlemény rovatába a résztvevő nevét, és a tanfolyam megnevezését kérjük feltüntetni.

Szakmai záróbeszámoló díja: 22.000 Ft

A képzés kezdete: 2022. június 17.

A tanfolyamokat a jelentkezési létszám függvényében folyamatosan indítjuk.

A tanfolyamot minimum 12 fő jelentkező esetén indítjuk.

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:

Horváth Márta oktatásszervező
Mobil: 06 30 631 9560
E-mail: mhorvath@omkt.bme.hu

Jelentkezési lap