Az e tárgykörben megjelent téves információk miatt tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat a valós helyzetről.

 

A 89/686/EGK irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok szükségessé tették a szabályozás felülvizsgálatát és továbbfejlesztését.

Annak érdekében, hogy az új szabályozás minden tagállamban azonos legyen, olyan jogalkotási eszköz vált szükségessé, amely biztosítja a követelmények egységes közvetítését. Ennek az EU rendeleti forma tesz eleget.

Az Európai Parlament álláspontja első olvasatban 2016. január 20-án került elfogadásra.

A további jogalkotási eljárás: Az Európai Parlament felkérése az Európai Bizottsághoz (jogszabályjavaslatokat dolgoz ki), hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni. Az Európai Parlament álláspontját továbbítja az Európai Unió Tanácsának (uniós jogszabályokat fogad el) és az Európai Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Ha az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlament álláspontjával egyetért, a javasolt jogszabályt az Európai Parlament álláspontjának megfelelő szövegezéssel elfogadottnak kell tekinteni.

 

Az Európai Unió az egyéni védőeszközökről szóló – elfogadás előtt álló – új rendelete közvetlenül alkalmazandó az uniós országokban. Noha a rendelettel érintettek megkezdhetik a felkészülést a feladataik ellátására, ajánlott, hogy hitelt érdemlő információk alapján kövessék figyelemmel az új szabályozás tartalmát.

 

Az új EU rendelet által meghatározott eljárások nem változtatják meg a harmonizált szabványok jelentőségét, nem veszik ki azokat a szabályozás hatálya alól. A hivatkozás a következő:
„harmonizált szabvány”: az 1025/2012/EU rendelet 2. cikke 1. pontjának c) alpontjában meghatározott harmonizált szabvány;

 

1025/2012/EU rendelet 2. cikke 1. pontjának c) alpont:

„harmonizált szabvány”: a Bizottság felkérésére az uniós harmonizációs jogszabályok alkalmazásának elősegítésére elfogadott európai szabvány;

 

A gazdasági szereplők kötelezettségei között szerepel, hogy megfelelően figyelembe kell venni az egyéni védőeszköz tervezésének és jellemzőinek változásait, azoknak a harmonizált szabványoknak vagy más műszaki leírásoknak a változásait, amelyek alapján az egyéni védőeszköz megfelelőségét megállapították.

Ez az elvárás nem új, és semmiképpen nem jelenti a harmonizált szabványok megszűnését vagy figyelmen kívül hagyásának lehetőségét.

 

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó új EU rendelet lényegét tekintve a jelöléseken sem változtatott, mivel azokat jellemzően a harmonizált szabványok határozzák meg. Az EK-jelölés mint fogalom ugyan megszűnik, de annak tartalma megmarad (eddig sem foglalta magában a jelképet). Az új előírás szerint CE-jelölést – és adott esetben a bejelentett szervezet azonosító számát – az azon kockázatot jelölő piktogram vagy bármilyen egyéb jelölés is kísérheti, amely ellen az egyéni védőeszköz a rendeltetése szerint védelmet nyújt.

 

A jogalkotás folyamat az EUR-Lex honlapon, a következő címen követhető:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/HIS/?uri=CONSIL:PE_58_2015_INIT&qid=1456398790472