Egyéni védőeszközök új EU rendelete

Az e tárgykörben megjelent téves információk miatt tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat a valós helyzetről.

A 89/686/EGK irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalatok szükségessé tették a szabályozás felülvizsgálatát és továbbfejlesztését.

Annak érdekében, hogy az új szabályozás minden tagállamban azonos legyen, olyan jogalkotási eszköz vált szükségessé, amely biztosítja a követelmények egységes közvetítését. Ennek az EU rendeleti forma tesz eleget.

Tovább a cikkhez

Üzemi tűzvédelem

Az üzemi tűzvédelem szervezetének és szabályozásának aktuális feladatai, valamint az új tűzvédelmi szabályozás alkalmazása

1 napos rendezvény

A rendezvény célja, hogy az üzemi tűzvédelmi szakemberek összefoglaló, értelmező tájékoztatást kapjanak az elmúlt hónapok tűzvédelmi jogszabályváltozásairól. Rendezvény előadói egyrészről a létesítmények tűzvédelmi szervezeteire, a tűzvédelmi képesítések változásaira, a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó tervek új jogszabályoknak megfelelő – szükség szerinti – módosítására összpontosítanak, másrészről az OTSZ előírásainak értelmezését és a kapcsolódó tűzvédelmi műszaki irányelvek bemutatását tűzik célul.

Tovább a cikkhez

Új OTSZ

Megjelent az egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet, és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

Az új OTSZ jelentős változást jelent a gazdálkodó szervezetekre és magánszemélyekre vonatkozó tűzvédelmi követelmények területén.  Az eddigiektől jelentősen eltérő új rendelkezéseket pedig a gazdálkodó szervezeteknek tűzvédelmük szervezésében, szabályozásában, a műszaki követelményeknek való megfelelésben alkalmazni kell.

Tovább a cikkhez

EU-EESC opinion: Health and safety at work – Strategic Framework 2014-2020

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
VÉLEMÉNYE
Tárgy:
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiájáról
COM(2014) 332 final

_____________

Előadó: Carlos Manuel TRINDADE

_____________

2014. június 6-án az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 304.

Tovább a cikkhez