Megjelent az egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet, és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

 

Az új OTSZ jelentős változást jelent a gazdálkodó szervezetekre és magánszemélyekre vonatkozó tűzvédelmi követelmények területén.  Az eddigiektől jelentősen eltérő új rendelkezéseket pedig a gazdálkodó szervezeteknek tűzvédelmük szervezésében, szabályozásában, a műszaki követelményeknek való megfelelésben alkalmazni kell.

Az új szabályok közül kiemelhetők az új fogalomrendszer, a védelmi célok rendszere, az anyagok új tűzveszélyességi osztályozása, a létesítmények területein a kockázati egységek behatárolása, azok kockázati osztályba sorolása. Jelentősen változtak a létesítési és használati szabályok. Olyan új tűzvédelmi dokumentációk kerülnek bevezetésre, mint az építmények Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyve.

 

Az új szabályozás feldolgozását egynapos felkészítésekkel, konzultációs lehetőségekkel kívánjuk segíteni, melynek célja: hogy az érdeklődők részére átfogó képet adjon az új OTSZ szabályozási szemléletéről, a követelmények változási irányairól és mutassa be a legmeghatározóbb új tűzvédelmi követelményeket, a legjelentősebb változásokat. Az előadások az egyes témakörök szakszerű rendszerezésével nyújtsanak segítséget az érdeklődő szakemberek részére az új jogszabály rendelkezéseinek egyéni feldolgozásához.

 

Az egynapos rendezvények időpontjai és helyszínei:

09.00 – 16.00-ig
Budapest 2015.április 28-án

 

Jelentkezési lap

Győr 2015. március 02-án

Jelentkezési lap

 

 

Az egynapos felkészítéseken átfogó tájékoztatást adunk a változásokról, így mindenkinek ajánljuk, aki érintett a változásokban.

Hozzon magával egy kérdést! Minden felkészítés végén konzultációs lehetőséget is biztosítunk!

A részvétel díja: 19 500 Ft+ÁFA

A továbbképzés előadó tanárai: Duruc József és Lakk József.