Üzemi tűzvédelem

Az üzemi tűzvédelem szervezetének és szabályozásának aktuális feladatai, valamint az új tűzvédelmi szabályozás alkalmazása

1 napos rendezvény

A rendezvény célja, hogy az üzemi tűzvédelmi szakemberek összefoglaló, értelmező tájékoztatást kapjanak az elmúlt hónapok tűzvédelmi jogszabályváltozásairól. Rendezvény előadói egyrészről a létesítmények tűzvédelmi szervezeteire, a tűzvédelmi képesítések változásaira, a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó tervek új jogszabályoknak megfelelő – szükség szerinti – módosítására összpontosítanak, másrészről az OTSZ előírásainak értelmezését és a kapcsolódó tűzvédelmi műszaki irányelvek bemutatását tűzik célul.

Tovább a cikkhez

Új OTSZ

Megjelent az egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet, és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.

Az új OTSZ jelentős változást jelent a gazdálkodó szervezetekre és magánszemélyekre vonatkozó tűzvédelmi követelmények területén.  Az eddigiektől jelentősen eltérő új rendelkezéseket pedig a gazdálkodó szervezeteknek tűzvédelmük szervezésében, szabályozásában, a műszaki követelményeknek való megfelelésben alkalmazni kell.

Tovább a cikkhez

EU-EESC opinion: Health and safety at work – Strategic Framework 2014-2020

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
VÉLEMÉNYE
Tárgy:
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiájáról
COM(2014) 332 final

_____________

Előadó: Carlos Manuel TRINDADE

_____________

2014. június 6-án az Európai Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 304.

Tovább a cikkhez

Még mindig bizonytalan az új országos tűzvédelmi szabályzat megjelenésének időpontja

Legfrissebb információink szerint az is lehetséges, hogy a megjelenő jogszabály jelentősen eltér majd a jelenleg már többé-kevésbé ismert tervezet szövegétől.

Ennek tudatában az új OTSZ feldolgozását segítő továbbképzéseink időpontjait csak a normaszöveg megjelenését követően hirdetjük meg, úgy hogy még a hatálybalépés előtt mindenki számára elegendő idő legyen a felkészülésre.

Továbbképzéseinket országosan, az alábbi városokban tervezzük: Budapest, Békéscsaba, Szeged, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Székesfehérvár, Pécs, Győr, Nagykanizsa.

Tovább a cikkhez